Sản xuất tại Pháp – Năm 1900

Kích thước: Cao 640

Đèn dầu sứ lam 2 da