Đèn Tyffany để bàn chao kính màu huyền ảo

Chao đèn hình con chuồn chuồn đỏ

sản xuất tại Pháp – năm 1970

kích thước: 680×410

Đèn Tiffany cổ Mỹ