ĐènTyffany chao chuồn chuồn xanh.

Kích thước:

Sản xuất tại Pháp

Đèn Tyffany chuồn chuồn xanh
Đèn Tyffany chuồn chuồn xanh