Đồng hồ đá gan gà một loại đá hiếm kết hợp tượng đồng đúc, tượng nhà quân sự nổi tiếng

Hanibal Barca (247-183).

Kích thước: 530 x 390 x 130

Sản xuất tại Pháp năm 1800 -1850