sản xuất tại Pháp – năm 1830

kích thước: 370x320x140

mã sản phẩm: M137H