Tranh sơn dầu cổ châu âu nguyên bản có chữ ký của tác giả

tranh vẽ phong cảnh châu âu

Kích thước: 900 x 650

 

Tranh sơn dầu phong cảnh châu âu