Tranh sơn dầu châu âu

Tranh phong cảnh châu âu nguyên bản có chữ ký của tác giả

Kích thước: 830 x 1140