Tranh sơn dầu cổ châu âu
Kích thước: 500 x 400

Tranh phong cảnh châu âu