Đèn bàn con cò là loại đèn để bàn được thiết kế ấn tượng với hình một con cò nghệ thuật.

Chao đèn bằng thuỷ tinh hình bông hoa

Sản xuất tại Pháp

Kích thước: cao 440mm

Đèn bàn con cò