Đồng hồ để bàn boulle mặt lò sưởi kiểu cuối thế kỷ 19

Kích thước: 580 x 320 x140

Đồng hồ để bàn vỏ gỗ
Đồng hồ Boulle