Tranh hoa sơn dầu châu âu

Tranh có chữ ký của tác giả, màu sắc ấm áp.

Khun tranh bằng gỗ kiểu cổ điển.

Kích tước : 60 x 50 cm

Tranh hoa sơn dầu