Tranh hoa sơn dầu châu âu đẹp, ấn tượng

Chất liệu sơn dầu trên vải

có chữ ký của tác giả châu âu

Kích thước : cao 77 x 67cm

Tranh hoa sơn dầu trên vải