Tranh phong cảnh nhà thờ sản xuất tại châu âu

kích thước: 520×630