Tranh sơn dầu cổ châu âu

Kích thước: 800 x 1400

Tranh sơn dầu châu âu