Tranh sơn dầu Pháp có chữ ký của tác giả

Tranh sơn dầu trên vải do tác giả Pháp vẽ chủ đề phong cảnh

Tranh phong cảnh làng quê yên bình trong nắng, một ngôi nhà nhỏ dưới những tán cây cao

Khung tranh cổ làm tăng thêm giá trị của bức tranh